Liselilere “Tıp bilimine giriş”, Gazi Yaşargil ve Aziz Sancar’la anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde seçmeli dersler kapsamına alınan “Tıp bilimine giriş” dersinin müfredatını tamamladı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Tıp bilimine giriş” dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Lise 11 ve 12. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik öğretim programını içeren ders, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında seçmeli dersler kapsamına alınmıştı.

Dersin öğretim programı ile öğrencilerin tıbbi bilimlerin kapsamını araştırmaları, tıp eğitimi programları arasında ilişki kurmaları, tıbbi uzmanlık alanlarının kapsam ve uygulamalarını tanımaları amaçlandı.

Seçmeli dersi alan öğrencilerin, aynı zamanda tıp doktorlarının bilimsel araştırmalarda yer almalarının önemini ve çoklu lisans derecesine sahip hekimlerin farklı alanlarda yaptığı çığır açıcı çalışmaları araştırmaları ve tıbbi literatüre erişebilme yöntemlerini kavramaları hedeflendi.

Beş üniteden oluşuyor

“Tıp bilimine giriş” seçmeli dersinin müfredatında, disiplinler arası ve disiplinler üstü bakış açısıyla gerçek yaşam durumları temel alınarak araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı esas alındı.

Dersin müfredatı, “Tıp ve temel tıp bilimleri”, “İnsan fizyolojisinin temel kavramları”, “Tıbbi ölçme ve görüntüleme yöntemleri”, “Tıpta mühendislik uygulamaları”, “Tıbbi bilimlerde güncel araştırma alanları” olmak üzere 5 üniteden oluştu.

Temel tıp bilimlerinin kapsamı açıklanacak

Öğrenciler, dersin “Tıp ve temel tıp bilimleri” ünitesinde, tıbbın ve temel tıp bilimlerinin işlevlerini öğrenecek.

Temel tıp bilimlerinin kapsamı ve tıp eğitimindeki yerinin açıklanacağı derslerde, anatomi, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmakoloji, genetik, biyokimya ve nöroloji gibi disiplinler üzerinde durulacak.

Derslerde, dijital insan bedeni uygulamaları, mikroskop uygulamaları, hasta başı dersler, simülasyon eğitimleri gibi farklı eğitim metotlarının farklı disiplinlerdeki kullanımları açıklanacak.

Öğrenciler, derslerde palyatif tıp uygulamalarını, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştıracak.

Sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları müfredatta

Tıp tarihindeki önemli gelişmelere yer verilecek derslerde, antibiyotiklerin keşfi, tıbbi görüntüleme, doku kültürü, anestezi kullanımı, aşılama ve DNA yapısının keşfi aşamaları gibi gelişmelerin tıp dünyasındaki etkileri açıklanacak.

Alana ilişkin terminolojiyi oluşturan diller ile tıptaki gelişmeler arasındaki bağlantının ele alınacağı derslerde, Latince ve Antik Yunancanın tıp terminolojisinin oluşumundaki katkısı ve bu terminolojinin tıbbi bilimlerde ortak dil olması gibi konulara değinilecek.

Tıbbi deontolojinin öneminin açıklanacağı derslerde, tıp doktorlarının mesleki etkinlikleri sırasında hastalarına, hasta yakınlarına, meslektaşlarına ve topluma karşı uymak zorunda olduğu kurallar anlatılacak, sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları üzerinde de durulacak.

Tıp bilimine katkı yapan isimler programda

Dersin “insan fizyolojisinin temel kavramları” ünitesinde ise canlı kavramı açıklanacak, insan vücudunu oluşturan sistemler ve birbiriyle ilişkileri incelenecek.

“Tıbbi ölçme ve görüntüleme yöntemleri” ünitesinde de insan vücudundaki sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sağlayan ölçme yöntemlerinin tıptaki önemi açıklanacak.

Biyofiziksel ölçme yöntemlerine yer verilecek derslerde, tıbbi görüntüleme yöntemlerinin seçiminde dikkat edilecek hususlara değinilecek.

Dersin “tıpta mühendislik uygulamaları” ünitesinde, insan vücudu, makine ve bilgisayar sistemleriyle karşılaştırılacak.

Temel tıp bilimlerindeki güncel mühendislik uygulamalarının araştırılacağı derslerde, beyin-bilgisayar arayüzü araştırmalarına değinilerek örnekler paylaşılacak.

Robotik cerrahi, görüntüleme teknolojileri, nanoteknolojiler, biyomateryaller ve yapay zeka uygulamalarının anlatılacağı derslerde, Gazi Yaşargil’in cerrahi alanında öncü olduğu çalışmalar üzerinde durulacak.

Tıp doktorlarının mezuniyet sonrasında temel bilim veya tıbbi mühendislik alanlarında uzmanlık yapmalarının öneminin açıklanacağı derslerde, tıp lisansının yanı sıra farklı lisans ve lisansüstü dereceye sahip hekimlerin öz geçmişlerinden örnekler paylaşılacak.

Derslerde, Aziz Sancar’ın farklı disiplinler üzerinden tıp bilimine katkıları örnekler üzerinden açıklanacak.

Güncel araştırma konuları incelenecek

Tıbbi bilimlerde güncel araştırma alanları ünitesinde, tıp alanında yürütülen güncel araştırma konuları incelenecek.

Gelecekte tıbbi araştırma konusu olabilecek olgularla ilgili öngörüde bulunulacak olan derslerde, yapılan araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecek araştırmalar üzerindeki olası etkileri tartışılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx