Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alacak! KPSS şartı yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında görev yapmak üzere belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Takip eden yıllarda, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin, pozisyon vize durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?

 1. Adana,
 2. Ankara,
 3. Antalya,
 4. Bursa,
 5. Diyarbakır,
 6. Edirne,
 7. Elazığ,
 8. Mersin,
 9. İstanbul,
 10. İzmir,
 11. Konya,
 12. Samsun,
 13. Sivas,
 14. Şanlıurfa,

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 • 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59’a kadar) alınacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx