İstanbul-İzmir arası artık 3,5 saat

Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu 384 km ana gövde, 42 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 km uzunluğunda olduğunu anlatan?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projeye ilişkin şunları söyledi:” Tamamlanan kesimleri peyderpey hizmete sunulan ve tamamı 2019 yılında açılan otoyol ile İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 100 km kısalmış, seyahat süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşmüştür. İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege Bölgeleri otoyol ağı ile bağlanmış, mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu azaltılmıştır. Proje ile Balıkesir ve Manisa illeri, İstanbul ve Bursa çevresindeki bölge kapasitesinin üzerine çıkmış sanayi yatırımlarının yeni çekim alanı haline gelmiştir. Güzergâh üzerindeki iller ile çevre illerin mevcut sanayi üretimleri ve gelişen sanayi yatırım hammaddeleri karşılıklı olarak tüketim ve üretim merkezlerine kesintisiz otoyol konforuyla taşınmakta, İzmir Limanı başta olmak üzere Marmara Bölgesi limanları ve Çandarlı Limanı’na ulaştırılmaktadır. Otoyolun en önemli kesimini Osmangazi Köprüsü oluşturmaktadır. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi’nin iki yakasını bağlayan köprünün toplam 2.682 m uzunluğundadır. 1.550 m orta açıklığıyla, Dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı Asma Köprüler sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Köprü 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Ulaşım alternatiflerine göre körfezi geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika iken; Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak körfez 6 dakikada geçilebilmektedir.”

Kuzey Marmara Otoyolu

Diğer bir otoyol pyrojesi ise Kuzey Marmara Otoyolu Projesi… İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak; İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli kara ulaştırması yatırımlarındandır. Kınalı-Odayeri, Odayeri-Paşaköy ve Kurtköy-Akyazı olarak üç ana bölüm halinde 398 km uzunluğunda tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nun toplam uzunluğu 45 km’lik Nakkaş-Başakşehir kesiminin de projeye dahil edilmesiyle toplam 443 km’ye ulaşmaktadır. Otoyolun bitirilen kesimleri, 2016 yılından itibaren peyderpey hizmete sunulmuş ve Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde yer alan tüneller, dünyanın en geniş kesit alanına sahip karayolu tünelleri olmuştur. Proje ile Kuzey Marmara Bölgesi’nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri civarında artan kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlanmıştır. Ulusal ve uluslararası kara ulaşımı ve nakliye araçları için kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir transit geçiş imkânı sunan otoyol sayesinde; İstanbul’dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşmış, yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı ve güvenli bir ulaşım alternatifi sunulmuştur.

Erzurum-Ağrı-Gürbulak Sınır Kapısı Bölünmüş Yolu

Erzurum-Ağrı-Gürbulak Sınır Kapısı Yolu bölünmüş yol standardında, toplam 312 km uzunluğunda projelendirilmiştir. Tamamlanan kesimleri peyderpey trafiğe açılan yolun tamamı 2009 yılında hizmete sunulmuştur. Proje ile, Edirne-Kapıkule’den başlayıp, Ağrı-Gürbulak’a kadar uzanan uluslararası yol ağının yüksek standartlı hizmet vermesi sağlanmış, ülkemizi İran üzerinden Orta Asya ve Uzakdoğu’ya bağlayan karayolunda hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti tesis edilmiştir.

Diyarbakır  Mardin Bölünmüş Yolu

 Kuzey ve doğudan gelip Diyarbakır üzerinden Mardin-Habur Sınır Kapısı’na giden araçlar için en yakın güzergah olması ve İpek Yolu’na bağlanması nedeniyle bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan 91 km uzunluğundaki Diyarbakır-Mardin Yolu, 2010 yılında bölünmüş yol olarak tamamlanıp trafiğe açılmıştır. Yolun hizmete girmesiyle, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sağlanmıştır. Tarihi kentler olan Mardin ve Diyarbakır illerinin iç ve dış inanç turizmi canlanmış, kırsal kesimde yaşayan nüfusun ulaşım ihtiyaçları karşılanmış, ürünlerin pazarlara daha rahat ulaştırılması sağlanmıştır.

Afyon Antalya Bölünmüş Yolu

 273,4 km uzunluğundaki Afyon-Antalya Bölünmüş Yolu; Akdeniz Bölgesi’ni İç, Orta ve Doğu Anadolu ile Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerine bağlamaktadır. İlk yapım çalışmalarına 1970’li yıllarda başlanan Afyon-Antalya Bölünmüş Devlet Yolu’nun 50 km’si 2003 öncesinde, kalan kesimler ise peyderpey hizmete sunularak, 2014 yılına kadar tamamlanmıştır. Yüksek standartlı yol ile yerli ve yabancı turistlere ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanırken, son yıllarda narenciyenin yanı sıra gelişen seracılık ve organik tarım potansiyeli artan bölgede üretilen ürünlerin diğer illere ulaştırılması kolaylaşmıştır. Yolun bölünmüş olarak hizmete açılması ile özellikle tatil dönemlerinde yoğunluğu artan trafikte beklemeler azaltılmış, seyahat süreleri kısaltılmıştır.

Bursa Çevre Otoyolu

 Marmara, Ege ve kısmen de İç Anadolu Bölgelerinin geçiş güzergahında kavşak konumunda bulunan Bursa’nın Çevre Otoyolu’nun tamamlanan kesimleri peyderpey açılarak 2014 yılında tamamlanmıştır. 60 km ana gövde, 18,4 km bağlantı yollarından oluşan Bursa Çevre Otoyolu Bursa’dan transit geçen trafiğin yanı sıra, il dışına yönelen trafik ile şehrin bir ucundan diğer ucuna seyreden araçların şehir trafiğine girmeden kesintisiz ulaşımını sağlamaktadır. Şehir içinden otoyola yapılan bağlantı yolları ile şehir içi trafiği rahatlatılarak yolun trafik hacmi artırılmıştır.

Erzincan Sivas Bölünmüş Yolu

 260 km uzunluğundaki Erzincan  Sivas Bölünmüş Yolu’ndaki çalışmalar peyderpey gerçekleştirilerek, yolun tamamı 2017 yılında bitirilmiştir. Kapıkule’den başlayıp, Gürbulak’a kadar uzanan uluslararası yol ağında yer alması bakımından bölgeler ve ülkeler arası tüm iktisadi faaliyetlere hizmet eden yolun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle ulaşım konforu artırılmış, seyahat süreleri önemli ölçüde kısaltılmıştır.

Ankara-Niğde Otoyolu

 Ankara-Niğde Otoyolu; 275 km ana gövde, 55 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 km uzunluğunda olup, 2020 yılında hizmete açılmıştır. Proje ile Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Bölgelerini birbirine bağlayan otoyol ağı ve lojistik merkezler arasında kesintisiz ulaşım hizmeti tesis edilmiştir. Projenin tamamlanması ile Ankara Niğde illeri arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat 2 saat 22 dakikaya inmiş, ürün ve hizmetlerin pazarlara hızlı ve güvenli erişimi sağlanmıştır. Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme ve Kapadokya gibi turizm merkezleri ile güney illerimizde yer alan diğer önemli turistik ve ticari bölgelere, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı tesis edilmiştir. Projenin hayata geçirilmesi ile Kapıkule-Şanlıurfa arasındaki otoyol sürekliliği de sağlanmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu (Edebiyat Yolu)

 Kahramanmaraş-Göksun Yolu, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesini İç Anadolu’ya ve Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan güzergâh üzerinde yer almakta olup, toplam 64,1 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilmiştir. Güzergahın 2020 yılında bölünmüş yol standardında hizmete girmesiyle; Kuzey Güney akslarında yapılan çalışmalarda önemli bir aşama elde edilerek, Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu Bölgesi’ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu ülkelerine bağlayan güvenli ve konforlu ulaşım imkânı tesis edilmiş, trafik kazaları ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirilmiştir.

Malkara Çanakkale Otoyolu

 1915 Çanakkale Köprüsü, 325 kilometre uzunluğunda projelendirilen Kınalı Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında yer almaktadır. Köprü ile birlikte otoyolun toplam 89 kilometre ana gövde, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale kesimi de inşa edilerek 2022 yılında hizmete sunulmuştur. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun tamamlanmasıyla, ülkemizin 2023 hedefleri arasında yer alan önemli projelerinden biri hayata geçirilmiştir. Proje ile bölgedeki mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km’lik kısalma sağlanarak, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde yaklaşık 1,5 ila 5 saati bulan Çanakkale Boğazı’nı geçiş süresi, 6 dakikaya indirilmiştir.Proje ile İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturularak, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünün hafifletilmesine katkı sağlanmıştır. Taşımacılıkta zaman ve maliyetler düşürülüp; dış ticaretin etkinliği artırılarak ithalat ve ihracatımızdaki zaman maliyeti azaltılmıştır. Trakya ve Batı Anadolu’daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine ivme kazandırılarak bölgelerimizin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra kesintisiz ulaşımla sosyal bağları da güçlendirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx