Danıştay’ın İstanbul Mukavelesi kararına TBB’den sert reaksiyon: ‘Ankara’da yargıçlar yoksa…’

Danıştay 10. Daire, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı dün reddetti. Kararın münasebetinde, “TBMM, mukavelenin onaylanmasını uygun bulurken, feshedilebilmesi konusunda Cumhurbaşkanına mukaveleyi feshetme yetkisini de verdiğinde tereddüt bulunmamaktadır” denildi. Bayana ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik 6284 sayılı Kanun’un düzenlendiği ve hayata geçirildiği belirtilen karar, ikiye karşı üç oyla alındı.

Söz konusu karara politikler, yurttaşlar ve bayan örgütleri reaksiyon gösterdi. Bir reaksiyon de Türkiye Barolar Birliği’nden geldi. Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ait 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararına karşı açılan iptal davalarına ait olarak Danıştay 10. Dairesi’nin oy çokluğuyla vermiş olduğu ret kararı siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbelerden biridir. Çünkü artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi karar sürmekte, bu karar da bunu ifşa etmektedir” sözlerine yer verildi.

“ANKARA’DA YARGIÇLAR YOKSA…”

TBB’nin açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

“Söz konusu karar, Türkiye’de bayan uğraşının en değerli desteklerinden biri ve bayanların her türlü şiddete karşı muhafaza kalkanı olan İstanbul Mukavelesi’ni yürürlükten kaldırırken tıpkı vakitte Anayasayı da ayaklar altına almıştır. Lakin bu karar Anayasamızın 90. ve 104. unsurları yok sayılarak, yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş kanun kararında bir temel insan hakları mukavelesinden Yürütmenin kararı ile çekilmenin önünün açılması demek olacaktır ki; bu, milletin iradesinin gasbı ile ulusal iradenin tek kişinin keyfiyetine teslim edilmesi demektir. Yürütmeye tanınan bu yargı kontrolünden mahrum, sınırsız takdir yetkisi, başta bayanlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir.

TÜBAKKOM olarak her şartta demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi’nden ve bayan hakları gayretimizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla bir sefer daha paylaşıyor ve bir defa daha hatırlatıyoruz ‘Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 vilayetinde ülkenin mağdur bayanlarını savunacak avukatlar var.'”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.